خواص عسل کنار

خواص عسل

تقویت کننده و محرک قوای جنسی

مقوی مغز و اعصاب

تقویت حافظه

انرژی زا و نشاط آور

تقویت کننده و بهبود ضعف بدن

بهبود و درمان کم خونی

تسریع در رشد کودکان

رنگ عسل

عقیقی

زمان برداشت

از اوایل شهریور تا اواسط آبان

بالا