تماس با ما

تلفن تماس: 01133343414

 پشتیبانی خرید برنج: 09126200654

پشتیبانی خرید عسل: 09119050117 

 پشتیبانی شکایات: 09037960654

 فکس: 02143858920

 

  آدرس : ساری،بلوار پاسدارن خیابان رفیع مجتمع پارسا طبقه دو،واحد 2

 4815817549
بالا