تخفیف گردی

مناسبتهای هر ماه از ما تخفیف بگیرید 

 

 

 

 

آیا میدانید هر بسته 10 کیلویی برنج سورت شده ما تا 40 هزار تومان زیر قیمت بازار عرضه میشود؟ 

 آیا میدانید عسلهای 100 درصد طبیی  تا 1.5 برابر قیمتهای سایت در فروشگاهها عرضه میشود؟

با این حال،برای مناسبتهای گوناگون هم تخفیف  ارایه میکنیم تا بتوانیم ارتباط گرمتری با شما داشته باشیم

 با ما همراه شوید

 

 

مزرعه تندرستی سمیز

حس خوب زندگی 

 

 

بالا